Ekofarmy

Ekofarma, biofarma, ekologická farma alebo aj ekologické gazdovstvo je poľnohospodársky subjekt hospodáriaci ekologickým spôsobom. Hospodárenie ekofariem môže byť zamerané na pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat. Ekologické poľnohospodárstvo neškodí prírode, pretože nepoužíva žiadne chemické prostriedky – tak ako kedysi. Pôvodný spôsob hospodárenia bol ekologický. Potraviny z ekofariem neobsahujú žiadne škodlivé chemické látky a okrem toho majú viac „živín“ ako potraviny rovnakého druhu dopestované „neekologickým“ spôsobom.

Hlavnou úlohou ekofariem a biofariem je produkcia bioproduktov a biopotravín. Bioprodukty sú rastlinného a živočíšneho pôvodu. Rastlinné bioprodukty sú získavané pestovaním ekologickým spôsobom bez použitia škodlivých chemických látok. Živočíšne bioprodukty sú získavané chovom zvierat, ktoré majú vytvorené prirodzené prostredie a podmienky pre dostatočný pohyb vo vonkajšom prostredí, zdravý rast, vývoj, reprodukciu.

 

 

Biopotraviny vyprodukované na ekofarmách neslúžia ako obživa len pre samotných ekofarmárov. Biofarma vyprodukuje viac bioproduktov ako sama spotrebuje, takže prebytky predáva. Predaj nadprodukcie spotrebiteľom biopotravín môže byť realizovaný viacerými spôsobmi. Môže ísť o predaj z dvora priamo spotrebiteľom alebo predaj zmluvným odberateľom, ktorí biopotraviny ďalej predávajú, napríklad v bioobchodoch alebo e-shopoch špecializujúcich sa na biopotraviny. Koneční spotrebitelia, ktorí takýto tovar kúpia, sa stávajú podporovateľmi ekologického poľnohospodárstva.

Biofarma, ktorá produkuje a predáva biopotraviny musí mať príslušný certifikát BIO kvality. V každom štáte s produkciou biopotravín by mali existovať organizácie zaoberajúce sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. Certifikát BIO kvality, ktoré tieto organizácie udeľujú biofarmám sú zárukou kvality ich produkcie. Pripravili sme stránku zoznam ekofariem.

Prečítajte si tiež: Zoznam ekofariem