Ekosídla

Ekosídla sú miesta na bývanie, nachádzajúce sa v lokalitách so zdravým životným prostredím s ekokomunitami, ktoré sa snažia o trvale udržateľný rozvoj. Ekosídlami môžu byť ekousadlosti, ekoosady, ekofarmy, ekocohousingové spoločenstvá, ekodedinky, ekomestečká a pod. Charakteristickými znakmi tohto ekologického bývania ľudí je to, že ich obydlia sú postavené z ekologických materiálov, energie pre vlastnú potrebu získavajú spôsobmi šetrnými voči životnému prostrediu a potraviny pre vlastnú potrebu získavajú sebazásobovaním prostredníctvom ekologického hospodárstva.

Budovanie a rozvoj ekosídiel sa môže stať kľúčovým riešením mnohých súčasných problémov nášho sveta. Skrýva v sebe potenciál pre zlepšovanie života ľudí v oblasti fyzického a psychického zdravia, zdravého bývania, zdravých potravín, ekonomickej a energetickej nezávislosti, plnej zamestnanosti, pohybových aktivít i odpočinku, ochrane rastlín a živočíchov a to všetko v „jednom balíku” naraz a súčasne. Je priam ideálnym miestom pre trvalo udržateľný rozvoj života na našej planéte.

 

 

„Základnou bunkou” systému budovania a rozvoja ekosídiel by sa mohol stať ekodom s ekozáhradou, ktorého obyvatelia si osvojili a realizujú zdravý spôsob života a prispievajú svojou činnosťou k trvale udržateľnému rozvoju. Tieto „základné bunky” sa v spoločných lokalitách môžu združovať do väčších celkov a vytvárať tak ekospoločenstvá na úrovni napríklad ekoosád alebo ekodediniek.

Prečítajte si tiež: Ekodedinky