Ekokomunity

Zdá sa, že väčšina ľudí na našej planéte si zvykla viesť taký spôsob života, ktorý nie je v súlade so zákonmi života. Príroda a jej zákony však „nepustia“. Predstavujú limit pre každého, kto by sa im chcel vzoprieť alebo by ich chcel ignorovať. Dôsledky takejto dlhodobejšej „ignorácie“ sa už všade naplno prejavujú, či už v počasí alebo v zdraví ľudí. Sú však ľudia, ktorí pochopili, že takýto vývoj ľudstva je neudržateľný a vracajú sa svojim spôsobom života „k prírode”, čo predstavuje jedinú reálnu možnosť prežitia ľudstva v budúcnosti. Budúcnosť má meno ekokomunita.

Ekokomunita ako spoločenstvo ľudí presadzujúce trvale udržateľný život v súlade s prírodou predstavuje nový model života. Ekokomunitu tvoria ľudia, ktorých spájajú spoločné záujmy s cieľom trvalej udržateľnosti života. Sú to ľudia schopní prijímať vzájomné rozdielnosti, čo im umožňuje otvorene a efektívne vzájomne komunikovať a spolupracovať na dosahovaní spoločných cieľov. Cítia lásku k prírode a spoluzodpovednosť za spoločné dobro. Je pre nich príznačné vedomie úžasnej jedinečnosti danej každému človeku ako aj vzájomný rešpekt a úcta.

 

 

Vznik ekokomunity je charakeristický vytvorením zoskupenia ľudí, ktorí chcú stavať, bývať a žiť v ekologicky a sociálne udržateľnom prostredí. Členovia ekokomunity však musia riešiť okrem ekologického bývania aj samozásobovanie ekologickými potravinami. Aby si dokázali zabezpečiť tieto základné potreby, musia sa stať mnohí z nich ekofarmármi.

Prečítajte si tiež: Ekofarmy