Výstavba ekodomov

Mnoho ľudí sníva o svojom vlastnom bývaní v ekodome postavenom v zdravom životnom prostredí prírody na čerstvom vzduchu, kde môžu nájsť ticho, pokoj a kľud. Aby toto ich bývanie bolo na jednej strane ekologické, ale na druhej strane i ekonomické, mali by sa na výstavbu ekodomu použiť predovšetkým miestne prírodné materiály napríklad hlina, drevo, kameň, slama, piesok a pod., ktoré umožnia minimalizovať okrem nákladov na výstavbu ekodomu aj spotrebu energií. Samotná stavba ekodomu by mala byť vhodne zasadená do okolitého prostredia a pritom ho nesmie poškodzovať.

Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre ekologickú výstavbu domov spĺňajúcu požiadavky na zdravé bývanie a neohrozujúcu okolité životné prostredie, môžu prispieť svojim dielom k ochrane životného prostredia, ale i ku zlepšovaniu vlastného zdravotného stavu.

 

 

Aby sám objekt ekodomu neohrozoval zdravie jeho obyvateľov, musí byť postavený z takých materiálov, takým spôsobom a na takom mieste, aby sa eliminovalo žiarenie, emisie, fyzikálne polia. Ďalšie ohrozenie zdravia by mohlo byť spôsobené nevhodnými materiálmi alebo postupmi výroby vecí, ktoré sa budú nachádzať v interiéry ekodomu (nábytok, výrobky z plastov, rôzne chemikálie...) V stavebníctve a nábytkárstve sa dnes používa až príliš veľa chemikálií, preto je problém nájsť a použiť zdraviu neškodné stavebné materiály ako aj zdraviu neškodné zariadenie interiérov.

Pri výstavbe ekodomov sa musí myslieť aj na vytvorenie priaznivej mikroklímy – vnútorného prostredia, v ktorom budú obyvatelia takýchto ekodomov bývať. Toto prostredie musí mať vhodnú teplotu, vlhkosť, čistotu vzduchu, zdravú rovnováhu iontov, dostatok svetla, minimálnu úroveň hluku. Tiež sa pri výstavbe nesmie zabúdať ani na vytvorenie priaznivého vonkajšieho životného prostredia v blízkom okolí ekodomu, ktoré môže byť tvorené napríklad permakultúrnou biozáhradou.

Prečítajte si tiež: Ekofarmy